II. Süleyman

« Geri

II. Süleyman

15 Haziran 1642 tarihinde doğan II. Süleyman'ın babası Sultan I. İbrahim, annesi ise Saliha Dilaşub Sultan’dır.

Kendisinden 3,5 ay büyük olan kardeşi IV. Mehmet’in 6,5 yaşında padişah olması üzerine, Şehzade Süleyman veliaht oldu, 40 yıl kadar veliaht kaldı. II. Süleyman bütün Osmanlı tarihinin "en uzun veliahtlık süresi" budur. IV. Mehmet’in tahttan indirilmesi üzerine 1687’de padişah oldu, 49 yaşında ölünceye kadar 3,5 yıl saltanat sürdü.

II. Süleyman’ın bütün saltanatı "Felaket Yılları" içinde geçmiştir. Sultan II. Süleyman kendi iç meseleleriyle uğraşırken, Venedik ve Lehistan'da da karışıklık yaşanmaktaydı ve Osmanlı İmparatorluğu, Viyana bozgunundan beri bu iki devletin yanı sıra Almanya ve Rusya gibi 2 büyük, bir sürü de küçük devlete karşı tek başına savaşıyordu. Kısa saltanatı boyunca II. Süleyman, devletin idaresini vezirlerine bırakmıştır.

İçeride olan olayların başını ise İstanbul’da Yeniçeriler içindeki zorba bir grubun "Cülus Bahşişi" almadıkları gerekçesiyle Sadrazam Siyavuş Paşayı öldürmesi çekmekteydi.

Bu zorbaların halkın dükkanlarına da saldırması ve yağmalaması üzerine, "Sancak Vakası" olarak da bilinen olay vuku bulur. Bu zorbalardan bıkan halk da isyan edip saraya dayanır. 5 bin-6 bin kişiden oluşan topluluk, padişaha kutsal sancağı çıkarmasını ve zorbaların ortadan kaldırılmasını söyler.

Padişah Sancağı çıkartıp, orta kapıya astırır, bunun üzereni herkes sancağın altında toplanır ve geceyi saray da geçirir ertesi gün bir kısım zorbayı yakalayıp öldürür, bir kısmını da Padişah yayınladığı bir fermanla İstanbul dışına, uzak yerlere göndererek meseleyi çözer.

DIŞ MESELELER

Sultan IV. Mehmed Dönemi’ndeki 2. Viyana Kuşatması’nın başarısız olması ve Osmanlı aleyhine bir bozgunla sonuçlanması üzerine, Batılı Devletler ("Kutsal İttifak Devletleri"; Avusturya,Venedik,Malta,Lehistan,Rusya) bundan cesaret alıp, Osmanlı topraklarını bir bir işgal etmeye başladılar.

Venedik Mora’yı, diğer Kutsal İttifak devletleri ise Vişegrad, Uyvar, Estergon, Budin, Bosna, Eflak ve Belgrad gibi Osmanlı’nın hayati öneme sahip topraklarını işgal ettiler.

Bunun üzerine Sultan II. Süleyman ordunun başında sefere çıkmaya karar verir. Sağlık durumu sefer için elverişli değildi fakat halka ve orduya moral vermek ve kaybedilen toprakları geri almak düşüncesiyle ordunun başında önce Edirne’ye daha sonra Sofya’ya kadar gider.

Avusturya ordusunun Erdel, Vidin ve Nişe de girmesi ve oradaki Recep Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun yenilmesi, ordu içinde isyan belirtileri üzerine, II. Süleyman Edirne’ye geri döner ve daha sonra İstanbula gelerek, Şeyhülislam’ın da tavsiyesiyle Sadrazamlığa, Köprülü Mehmet Paşa’nın oğlu olan Köprülü Fazıl Mustafa Paşa‘yı getirir.

KÖPRÜLÜ FAZIL MUSTAFA PAŞA DÖNEMİ

Babası Köprülü Mehmet Paşa ve Ağabeyi Köprülü Fazıl Ahmet Paşa gibi yetenekli olan Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, ilk işi halkın altında ezildiği vergileri kaldırmak oldu.

Daha sonra önemli görevlere dürüst ve yetenekli kişileri atadı ve bazı isyancı ağalarını devreden çıkardı.

İçerde asayişi sağlayan Köprülü Fazıl Mustafa Paşa daha sonra sancağı alıp Avusturya’nın (Kutsal İttifak’ın) işgal ettiği yerleri geri almak için sefer düzenledi.

Burada da çok başarılı olan Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, Vidin, Niş, Semendire ve Belgrad’ı geri aldı.Bu başarılarından dolayı Padişah o kadar memnun olmuştu ki Köprülü Fazıl Mustafa Paşa İstanbul’a döndüğünde Padişah bizzat kendisi onu karşıladı ve memnuniyetini ifade etti.

Kutsal ittifak'a karşı yapılılan ikinci bir seferle ordunun başında Edirne’ye gelen Sultan II. Süleyman, ağır hasta olmasından dolayı burada, 22 Haziran 1691’de vefat etti. II. Süleyman’ın yerine, Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa’nın tavsiyesiyle tahta Süleyman’ın kardeşi II. Ahmed çıkarılmıştır.

***http://www.nkfu.com/2-suleyman-kimdir/

***http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=1300

***http://egitimbaz.com/tarih/osmanli-padisahlari-2-suleyman-donemi/

III. Mehmed Kimdir?

Esther Lederberg Kimdir?

Osman Gazi Kimdir?


CANLIDERSHANE.NET

Başarıya ulaşmanın en kısa yolu! Bizimle eğitim hep yanıbaşınızda!

Yukarı Çık