TYT AYT 2023 (YKS 2023) Uzaktan Eğitim

Sınavlara CANLIDERSHANE.NET Uzaktan Eğitim ile hazırlanın kazanın

Tarih


İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Tarih - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Tarih Bilimi 1

Tarih - Tarih Bilimi 1

İlk Türk Devletleri I

Tarih - İlk Türk Devletleri I

Arayış Yılları

Tarih - Arayış Yılları

En Uzun Yüzyıl I

Tarih - En Uzun Yüzyıl I

Osmanlı Devletinde Arayış Yılları I

Tarih - Osmanlı Devletinde Arayış Yılları I

Türk İslam Devletleri

Tarih - Türk İslam Devletleri

İslam Tarihi ve Uygarlığı I

Tarih - İslam Tarihi ve Uygarlığı I

Türkiye Tarihi

Tarih - Türkiye Tarihi

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi I

Tarih - Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi I

İkinci Dünya Savaşı - Soğuk Savaş - Küreselleşen Dünya

Tarih - İkinci Dünya Savaşı - Soğuk Savaş - Küreselleşen Dünya

Kültür ve Medeniyet

Tarih - Kültür ve Medeniyet

Avrupa ve Osmanlı Devleti

Tarih - Avrupa ve Osmanlı Devleti

İlk Çağ Uygarlıkları I

Tarih - İlk Çağ Uygarlıkları I

Mondros Ateşkesi, İşgaller ve Cemiyetler

Tarih - Mondros Ateşkesi, İşgaller ve Cemiyetler

Birinci TBMM Dönemi

Tarih - Birinci TBMM Dönemi

Türk İnkılabı ve Atatürk Dönemi İnkılapları I

Tarih - Türk İnkılabı ve Atatürk Dönemi İnkılapları I

İlk Beylikten Devlete II

Tarih - İlk Beylikten Devlete II

Vatandaşlık Bilgisi ve Türkiye'ye Yönelik Tehditler

Tarih - Vatandaşlık Bilgisi ve Türkiye'ye Yönelik Tehditler

Devrimler Çağında Değişen Devlet -Toplum İlişkileri ve Ekonomik Gelişmeler

Tarih - Devrimler Çağında Değişen Devlet -Toplum İlişkileri ve Ekonomik Gelişmeler

Milli Mücadele Dönemi I

Tarih - Milli Mücadele Dönemi I

Atatürk İlkeleri

Tarih - Atatürk İlkeleri

Türk İnkılabı

Tarih - Türk İnkılabı

Türk Dış Politikası

Tarih - Türk Dış Politikası

20. Yüzyıl Başlarında Dünya

Tarih - 20. Yüzyıl Başlarında Dünya

II. Dünya Savaşı

Tarih - II. Dünya Savaşı

Soğuk Savaş Dönemi 1

Tarih - Soğuk Savaş Dönemi 1

Küreselleşen Dünya

Tarih - Küreselleşen Dünya

Beylikten Devlete I

Tarih - Beylikten Devlete I

Milli Mücadele Dönemi I

Tarih - Milli Mücadele Dönemi I

Milli Mücadele Dönemi II

Tarih - Milli Mücadele Dönemi II

Muharebeler ve Lozan I

Tarih - Muharebeler ve Lozan I

1881'den 1919'a Mustafa Kemal 1

Tarih - 1881'den 1919'a Mustafa Kemal 1

Milli Mücadelede Cepheler

Tarih - Milli Mücadelede Cepheler

Eski Türklerde Toplum Yapısı 1

Tarih - Eski Türklerde Toplum Yapısı 1

Türklerde Eğitim ve Bilim 1

Tarih - Türklerde Eğitim ve Bilim 1

Türklerde Ekonomi 1

Tarih - Türklerde Ekonomi 1

Türklerde Hukuk 1

Tarih - Türklerde Hukuk 1

Türklerde Sanat 1

Tarih - Türklerde Sanat 1

Türklerde Devlet Teşkilatı 1

Tarih - Türklerde Devlet Teşkilatı 1

İslam Tarihi

Tarih - İslam Tarihi

Türkiye Tarihi I

Tarih - Türkiye Tarihi I

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk Sonrası Türkiye

Tarih - Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk Sonrası Türkiye

Yumuşama ve Sonrası

Tarih - Yumuşama ve Sonrası

Dünya Gücü Osmanlı

Tarih - Dünya Gücü Osmanlı

XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti

Tarih - XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti

Tarih Öncesi Devirler ve İlk Uygarlıkları

Tarih - Tarih Öncesi Devirler ve İlk Uygarlıkları

Edebiyat


Batı Edebiyat Akımları I

Edebiyat - Batı Edebiyat Akımları I

İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı

Edebiyat - İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı

Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinler

Edebiyat - Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinler

Tanzimat Dönemi

Edebiyat - Tanzimat Dönemi

Batı Edebiyat Akımları V

Edebiyat - Batı Edebiyat Akımları V

Şiir Bilgisi I

Edebiyat - Şiir Bilgisi I

Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri

Edebiyat - Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri

Servet-i Fünun Edebiyatı I

Edebiyat - Servet-i Fünun Edebiyatı I

Milli Edebiyat Dönemi I

Edebiyat - Milli Edebiyat Dönemi I

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı I

Edebiyat - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı I

Gazete Çevresinde Gelişen Öğretici Metinler

Edebiyat - Gazete Çevresinde Gelişen Öğretici Metinler

Garip Hareketi

Edebiyat - Garip Hareketi

Cumhuriyet Dönemi Göstermeye Dayalı Metinler

Edebiyat - Cumhuriyet Dönemi Göstermeye Dayalı Metinler

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Edebiyat - Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Edebiyat - Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Cumhuriyet Döneminde Tiyatro

Edebiyat - Cumhuriyet Döneminde Tiyatro

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı I

Edebiyat - İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı I

Felsefe


Bilgi Felsefesi I

Felsefe - Bilgi Felsefesi I

Felsefeyi Tanıma

Felsefe - Felsefeyi Tanıma

Varlık Felsefesi

Felsefe - Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Felsefe - Ahlak Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Felsefe - Siyaset Felsefesi

Din Felsefesi

Felsefe - Din Felsefesi

Sanat Felsefesi

Felsefe - Sanat Felsefesi

M.S. 15.Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesi

Felsefe - M.S. 15.Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesi

Klasik Mantık - Tanım

Felsefe - Klasik Mantık - Tanım

Psikolojiye Giriş

Felsefe - Psikolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş

Felsefe - Sosyolojiye Giriş

Siyaset Felsefesi 3

Felsefe - Siyaset Felsefesi 3

Felsefeye Giriş 1

Felsefe - Felsefeye Giriş 1

Türkçe


Paragrafta Anlam

Türkçe - Paragrafta Anlam

Fiil (Eylem) I

Türkçe - Fiil (Eylem) I

Cümle Türleri - I

Türkçe - Cümle Türleri - I

Dilbilgisi - I

Türkçe - Dilbilgisi - I

Fiilde Çatı I

Türkçe - Fiilde Çatı I

Sözcük Türleri - I

Türkçe - Sözcük Türleri - I

Sözcükte Anlam - I

Türkçe - Sözcükte Anlam - I

Cümlede Anlam - I

Türkçe - Cümlede Anlam - I

Ses Bilgisi - I

Türkçe - Ses Bilgisi - I

Noktalama İşaretleri - I

Türkçe - Noktalama İşaretleri - I

Anlatım Bozukluğu - I

Türkçe - Anlatım Bozukluğu - I

Sözcükte Yapı - I

Türkçe - Sözcükte Yapı - I

Anlatım Bozukluğu - II

Türkçe - Anlatım Bozukluğu - II

Cümlede Anlam - III

Türkçe - Cümlede Anlam - III

Paragraf - II

Türkçe - Paragraf - II

Cümlenin Öğeleri - I

Türkçe - Cümlenin Öğeleri - I

Kimya


Çözülme- Çökelme Dengeleri

Kimya - Çözülme- Çökelme Dengeleri

Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması

Kimya - Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması

Kimyasal Denge

Kimya - Kimyasal Denge

Kimya Bilimi

Kimya - Kimya Bilimi

Atom Yapısı

Kimya - Atom Yapısı

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Kimya - Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Asitler Bazlar ve Tuzlar

Kimya - Asitler Bazlar ve Tuzlar

Kimyasal Tepkimeler

Kimya - Kimyasal Tepkimeler

Kimyanın Temel Yasaları

Kimya - Kimyanın Temel Yasaları

Maddenin Halleri

Kimya - Maddenin Halleri

Karışımlar

Kimya - Karışımlar

Endüstride ve Canlılarda Enerji

Kimya - Endüstride ve Canlılarda Enerji

Kimya Her Yerde

Kimya - Kimya Her Yerde

Periyodik Cetvel

Kimya - Periyodik Cetvel

Bileşikler

Kimya - Bileşikler

Modern Atom Teorisi

Kimya - Modern Atom Teorisi

Gazlar
Sıvı Çözeltiler

Kimya - Sıvı Çözeltiler

Kimyasal Tepkimelerde Enerji ve Hız

Kimya - Kimyasal Tepkimelerde Enerji ve Hız

Kimya ve Elektrik

Kimya - Kimya ve Elektrik

Karbon Kimyasına Giriş

Kimya - Karbon Kimyasına Giriş

Kimyasal Tepkimeler Konu Kavrama

Kimya - Kimyasal Tepkimeler Konu Kavrama

Kimya Her Yerde Konu Kavrama

Kimya - Kimya Her Yerde Konu Kavrama

Sulu Çözeltilerde Asit Baz Dengesi Konu Kavrama Testi

Kimya - Sulu Çözeltilerde Asit Baz Dengesi Konu Kavrama Testi

Hayatımızda Kimya

Kimya - Hayatımızda Kimya

Kimyasal Hesaplamalar

Kimya - Kimyasal Hesaplamalar

Matematik


Sayılar

Matematik - Sayılar

Polinomlar I

Matematik - Polinomlar I

Kümeler I

Matematik - Kümeler I

Basamak Kavramı

Matematik - Basamak Kavramı

Parabol

Matematik - Parabol

Rasyonel Sayılar I

Matematik - Rasyonel Sayılar I

Permütasyon - Kombinasyon

Matematik - Permütasyon - Kombinasyon

Üslü Sayılar

Matematik - Üslü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Matematik - Çarpanlara Ayırma

Temel Kavramlar I

Matematik - Temel Kavramlar I

Bölme - Bölünebilme I

Matematik - Bölme - Bölünebilme I

Mantık I

Matematik - Mantık I

Veri - Grafik Problemleri

Matematik - Veri - Grafik Problemleri

1. Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemler

Matematik - 1. Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemler

Mutlak Değer

Matematik - Mutlak Değer

Köklü Sayılar

Matematik - Köklü Sayılar

Oran - Orantı I

Matematik - Oran - Orantı I

İkinci Dereceden Denklemler

Matematik - İkinci Dereceden Denklemler

Diziler 1

Matematik - Diziler 1

İntegral 1

Matematik - İntegral 1

Limit - Süreklilik 1

Matematik - Limit - Süreklilik 1

Logaritma 1

Matematik - Logaritma 1

Trigonometri 1

Matematik - Trigonometri 1

Türev 1

Matematik - Türev 1

Karmaşık Sayılar

Matematik - Karmaşık Sayılar

Eşitsizlik

Matematik - Eşitsizlik

Fonksiyonlar I

Matematik - Fonksiyonlar I

Fonksiyonlar II

Matematik - Fonksiyonlar II

1. Dereceden 2 Bilinmeyenli Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

Matematik - 1. Dereceden 2 Bilinmeyenli Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

Fonksiyonlar IV

Matematik - Fonksiyonlar IV

Basit Eşitsizlikler

Matematik - Basit Eşitsizlikler

Denklem Kurma-Sayı-Kesir Problemleri

Matematik - Denklem Kurma-Sayı-Kesir Problemleri

Coğrafya


Coğrafi Konum

Coğrafya - Coğrafi Konum

Organik Kimyaya Giriş

Coğrafya - Organik Kimyaya Giriş

Doğadaki Üç Unsur

Coğrafya - Doğadaki Üç Unsur

Harita Bilgisi

Coğrafya - Harita Bilgisi

Bölgeler ve Ülkeler

Coğrafya - Bölgeler ve Ülkeler

Doğa ve İnsan

Coğrafya - Doğa ve İnsan

Yerin Şekillenmesi

Coğrafya - Yerin Şekillenmesi

Mekansal Bir Sentez Türkiye 1

Coğrafya - Mekansal Bir Sentez Türkiye 1

Mekansal Bir Sentez Türkiye 2

Coğrafya - Mekansal Bir Sentez Türkiye 2

Çevre ve Toplum

Coğrafya - Çevre ve Toplum

Beşeri Sistemler

Coğrafya - Beşeri Sistemler

İklim Bilgisi

Coğrafya - İklim Bilgisi

Doğal Sistemler

Coğrafya - Doğal Sistemler

Beşeri Coğrafya (Nüfus)

Coğrafya - Beşeri Coğrafya (Nüfus)

Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar

Coğrafya - Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar

Ülkeler Coğrafyası

Coğrafya - Ülkeler Coğrafyası

İnsan ve Çevre

Coğrafya - İnsan ve Çevre

Geometri


Dik ve Özel Üçgenler

Geometri - Dik ve Özel Üçgenler

Dik ve Özel Üçgenler II

Geometri - Dik ve Özel Üçgenler II

Doğruda ve Üçgende Açılar

Geometri - Doğruda ve Üçgende Açılar

İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Geometri - İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Üçgende Açıortay Bağıntıları

Geometri - Üçgende Açıortay Bağıntıları

Prizmalar I

Geometri - Prizmalar I

Uzay Geometri I

Geometri - Uzay Geometri I

Yamuk I

Geometri - Yamuk I

Paralelkenar I

Geometri - Paralelkenar I

Eşkenar Dörtgen

Geometri - Eşkenar Dörtgen

Çemberde Açı

Geometri - Çemberde Açı

Çokgenler ve Dörtgenler

Geometri - Çokgenler ve Dörtgenler

Üçgende Kenarortay Bağıntıları

Geometri - Üçgende Kenarortay Bağıntıları

Eşlik Benzerlik

Geometri - Eşlik Benzerlik

Üçgende Alan I

Geometri - Üçgende Alan I

Çemberde Uzunluk II

Geometri - Çemberde Uzunluk II

Doğrunun Analitik İncelenmesi

Geometri - Doğrunun Analitik İncelenmesi

Açı - Kenar Bağıntıları I

Geometri - Açı - Kenar Bağıntıları I

Konikler

Geometri - Konikler

Biyoloji


Hücre

Biyoloji - Hücre

Bitki Biyolojisi

Biyoloji - Bitki Biyolojisi

Biyoloji Bilimi

Biyoloji - Biyoloji Bilimi

Boşaltım Sistemi

Biyoloji - Boşaltım Sistemi

Canlılarda Enerji Dönüşümleri

Biyoloji - Canlılarda Enerji Dönüşümleri

Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

Biyoloji - Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

Canlıların Temel Bileşenleri

Biyoloji - Canlıların Temel Bileşenleri

Dünyamız

Biyoloji - Dünyamız

Genden Proteine

Biyoloji - Genden Proteine

Hücrenin Yapısı ve İşlevi

Biyoloji - Hücrenin Yapısı ve İşlevi

Kalıtım

Biyoloji - Kalıtım

Modern Genetik Uygulamaları

Biyoloji - Modern Genetik Uygulamaları

Solunum

Biyoloji - Solunum

Kalıtım I

Biyoloji - Kalıtım I

Organik Bileşikler

Biyoloji - Organik Bileşikler

DNA-RNA

Biyoloji - DNA-RNA

Protein Sentezi

Biyoloji - Protein Sentezi

Ekoloji

Biyoloji - Ekoloji

Hücre Bölünmeleri

Biyoloji - Hücre Bölünmeleri

Eşeyli-Eşeysiz Üreme

Biyoloji - Eşeyli-Eşeysiz Üreme

Mendel Genetiği

Biyoloji - Mendel Genetiği

Kan Grupları

Biyoloji - Kan Grupları

Dolaşım Sistemi

Biyoloji - Dolaşım Sistemi

Ekosistem Ekolojisi

Biyoloji - Ekosistem Ekolojisi

Bitkisel Dokular

Biyoloji - Bitkisel Dokular

Komünite ve Populasyon Ekolojisi

Biyoloji - Komünite ve Populasyon Ekolojisi

Sindirim Sistemi

Biyoloji - Sindirim Sistemi

Destek ve Hareket Sistemi

Biyoloji - Destek ve Hareket Sistemi

Duyu Organları

Biyoloji - Duyu Organları

Endokrin Sistem

Biyoloji - Endokrin Sistem

İnsan Fizyolojisi

Biyoloji - İnsan Fizyolojisi

İnsanda Sinir Sistemi

Biyoloji - İnsanda Sinir Sistemi

İnsanda Üreme Sistemi

Biyoloji - İnsanda Üreme Sistemi

Fizik


Madde ve Özellikleri

Fizik - Madde ve Özellikleri

Basınç

Fizik - Basınç

Isı Sıcaklık

Fizik - Isı Sıcaklık

Kaldırma Kuvveti

Fizik - Kaldırma Kuvveti

Newton'un Hareket Yasaları

Fizik - Newton'un Hareket Yasaları

Doğrusal Hareket

Fizik - Doğrusal Hareket

Genleşme

Fizik - Genleşme

Basit Makineler

Fizik - Basit Makineler

İş, Güç, Enerji

Fizik - İş, Güç, Enerji

Düzlem Ayna

Fizik - Düzlem Ayna

Küresel Ayna

Fizik - Küresel Ayna

Elektrostatik

Fizik - Elektrostatik

Elektrik Akımı

Fizik - Elektrik Akımı

Aydınlanma ve Gölge

Fizik - Aydınlanma ve Gölge

Mercekler

Fizik - Mercekler

Kırılma ve Renk

Fizik - Kırılma ve Renk

Vektör ve Kuvvet

Fizik - Vektör ve Kuvvet

Su Dalgaları

Fizik - Su Dalgaları

Çembersel Hareket

Fizik - Çembersel Hareket

Basit Harmonik Hareket

Fizik - Basit Harmonik Hareket

Işık Teorileri

Fizik - Işık Teorileri

Atom Altı Parçacıklar

Fizik - Atom Altı Parçacıklar

Kütle Merkezi

Fizik - Kütle Merkezi

Elektromanyetik Dalgalar

Fizik - Elektromanyetik Dalgalar

CANLIDERSHANE.NET

Başarıya ulaşmanın en kısa yolu! Bizimle eğitim hep yanıbaşınızda!

Yukarı Çık